Tôi luôn thích đọc sách. Tôi đọc bất cứ khi nào có thể bởi vì sách giúp tôi hiểu hơn về bản thân và thế giới. Giải pháp cho mọi vấn đề đều đã được in thành sách, kinh nghiệm của thế hệ đi trước sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những sai lầm không đáng có. Tôi cũng thích chia sẻ những cuốn sách đã đọc và nhận được cuốn sách gợi ý từ những người khác: https://lamthaison.blog/tagged/sách

Muốn xuất sắc bắt buộc phải đọc sách. Tác giả đã như con tằm rút từ cả đời người mới được ít tơ vàng, cái người ta cần cả đời người để đúc rút, ta chỉ cần vài ngày. Đọc sách quan trọng, thói quen đọc sách quan trọng hơn nhiều.

Có những cuốn sách tôi thường đọc đi, đọc lại mỗi ngày. Khi bạn đọc một cuốn sách hay lần thứ hai, không phải bạn sẽ thấy những điều bạn đã không thấy trong lần đọc đầu tiên, mà bạn thấy những điều diễn ra trong tâm tư bạn mà trước đây không hề có. Một sự lặp lại thông tin liên tục sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn và điều đó sẽ giúp bạn từng bước thay đổi.

Những cuốn sách yêu thích

Thân mật