Đọc sách

:) Tôi luôn thích đọc sách. Tôi đọc bất cứ khi nào có thể bởi vì sách giúp tôi hiểu hơn về bản thân và thế giới. Giải pháp cho mọi vấn đề đều đã được in thành sách, kinh nghiệm của thế hệ đi trước sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những sai lầm không đáng có.

“Cuộc đời chúng ta thay đổi theo hai cách: Qua những người chúng ta gặp và qua những cuốn sách hay ta đọc.” – Harvey Mackay

Có những cuốn sách tôi thường đọc đi, đọc lại mỗi ngày. Khi bạn đọc một cuốn sách hay lần thứ hai, không phải bạn sẽ thấy những điều bạn đã không thấy trong lần đọc đầu tiên, mà bạn thấy những điều diễn ra trong tâm tư bạn mà trước đây không hề có. Một sự lặp lại thông tin liên tục sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn và điều đó sẽ giúp bạn từng bước thay đổi.

Những cuốn sách mà tôi đang đọc được cập nhật tại son.lt/reading. Khi đọc xong một cuốn sách hay, tôi thường viết blog về nó. Tôi thích chia sẻ với mọi người về những cuốn sách đã đọc và nhận được cuốn sách gợi ý từ những người khác.

Sách yêu thích

Bộ sách yêu thích

Bộ sách của Osho: osho.sonlt.site

Bộ sách của Eckhart Tolle: eckharttolle.sonlt.site

Bộ sách của Nguyên Phong: nguyenphong.sonlt.site

Bộ sách về Luật hấp dẫn: luathapdan.sonlt.site/sach

Tủ sách Khoa học tâm thức: khoahoctamthuc.sonlt.site