:) Tôi sẽ vui mừng nếu bạn liên hệ với tôi, dù chỉ để nói Xin chào! hay nhắn gửi một lời chúc tốt lành. Hãy liên hệ với tôi qua mail@son.lt hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ có sẵn tại đây.

Trên thế giới mạng bao la và rộng lớn, tôi dùng tên miền son.ltlamthaison.blog – ngắn gọn và dễ nhớ – để khi cần, mọi người dễ dàng tìm tới tôi. Bạn cũng có thể tìm thấy tôi trên mạng xã hội và liên hệ qua tin nhắn Facebook.

Các hình thức giao tiếp khác, bao gồm liên lạc qua giác quan thứ sáu và chim bồ câu đưa thư, không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Do vậy, bạn nên sử dụng các phương thức trên để được an toàn và tiện lợi.