Liên hệ với Sơn

:) Tôi sẽ vui mừng nếu bạn liên hệ với tôi, dù chỉ để nói “Xin chào!” hay nhắn gửi một lời chúc tốt lành

Hãy liên lạc với tôi qua mail@son.lt hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ tại trang.ws/form. Bạn cũng có thể tìm thấy tôi trên mạng xã hội Facebook, YouTube và trò chuyện qua Messenger.

Các hình thức giao tiếp truyền thống khác – bao gồm liên lạc qua giác quan thứ sáu và chim bồ câu đưa thư – không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Do vậy, bạn nên sử dụng các phương thức trên để được an toàn và tiện lợi.