Liên hệ với Sơn

:) Tôi sẽ vui mừng khi bạn liên lạc với tôi, dù chỉ để nói “Xin chào!” hay nhắn gửi một lời chúc tốt lành.

Hãy liên lạc với tôi qua email me@son.lt hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ. Bạn cũng có thể tìm thấy tôi trên Facebook, Zalo và gửi tin nhắn đến tôi.

Các hình thức giao tiếp truyền thống khác – bao gồm liên lạc qua giác quan thứ sáu và chim bồ câu đưa thư – không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Do vậy, bạn nên sử dụng các phương thức trên để được an toàn và tiện lợi.